Štandard

Štandard CAFIB zostavil Dr. Paulo Santos Cruz - 1979

 

Celkový vzhľad

 

     Typické molosoidné plemeno. Veľký, masívny, so silnými kosťami, dáva výraz veľkej nekompromisnej koncentrácie sily, ale nesmie ani vypadať, ani byť ťažký, váhavý alebo apatický.

 

Postava

 

     Obdĺžniková, kompaktná, ale harmonická, dobre vyvážená, symetrická. Veľmi zrejmé druhotné sexuálne znaky, jasne odlišujúce psov od fen.

 

 

Temperament

 

     Je to odvážny, rozhodný a udatný pes. Neskrýva svoju "ojerizu" voči cudzincom, ani svoju tradičnú lásku, poslušnosť a vernosť ku svojim pánom a rodine. Z toho vyplýva, že je to neprekonateľný strážny pes v mestách a na dedine, okrem toho vynikajúci pastiersky pes a lovec veľkej zveri.

     Dôsledkom jeho temperamentu je, že na výstavách psov nedovolí rozhodcovi (cudzej osobe), aby sa ho dotkol. A pokiaľ zaútočí na rozhodcu, takáto reakcia nesmie byť považovaná za vadu, ale naopak za potvrdenie jeho povahy.

     Pri testoch jeho temperamentu, povinných výstavách pre psov, ktorí dovŕšili 12 mesiacov, fila musí útočiť šikmo nahor, pred svojím pánom a bez toho, že by ukazoval na pánovi akúkoľvek závislosť.

 

Nervový systém

 

     Kľudný, vyrovnaný a ukazujúci istotu, sebadôveru, perfektne znáša cudzie prostredie a zvuky, ako výstrely slepými nábojmi na výstavách. Nesmie sa ale strieľať vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov a môžu sa testovať len psi starší ako 12 mesiacov.

 

Pohyb

 

     Chôdza: dlhé, pružné a rytmické kroky, na pohľad ťažké, pripomínajúce kroky veľkých mačkovitých šeliem. Pri chôdzi jej hlava musí byť v línií alebo pod líniou chrbtice. Jej hlavnou charakteristikou pri chôdzi je, že fila pohybuje súbežne nohami na jednej strane a potom na opačnej - perfektný ťavý krok. Výsledkom je striedavé bočné  kolísanie hrudníku a chrbta, ktoré je zvýraznené chvostom, pokiaľ je nesený hore.

 

     Klus: jednoduchý, mäkký, ľahký, široký a veľmi výkonný.

 

     Trysk: mocný, dosahujúci rýchlosti neočakavánej u psa tejto veľkosti a váhy.

 

     Pohyb fily pri chôdzi evidentne ukazuje jej voľné kĺby v nohách a chrbte - charakteristický rys plemena. Dôsledkom toho je, že fila je schopná náhle a rýchle meniť smer, a to i v trysku.

 

Hlava

 

     Brachicefalická, veľká, ťažká. Pri pohľade z profilu je dĺžka ňufáku prakticky rovnaká ako lebky, dosť hlboká, vystupujúci tylný hrboľ, veľké a visiace uši, nízky stop. Z čelného pohľadu je široká, so silným a konvexným ňufákom, lebka je široká, ľahko zakrivená, rovnako tak po stranách.

 

Lebka

 

     Z profilu ukazuje ľahké zakrivenie od stopu smerom k vyčnievajúcemu tylu. Spredu je široká, veľká, ľahko zakrivená. Jej strany sa znižujú dole vo veľmi miernej, takmer kolmej krivke, neukazujú zväčšené príušné žľazy a nikdy netvoria schod pri prechode k ňufáku. V tomto bode je len ľahká krivka.

 

Tyl

 

     Vyčnievajúci, dobre oddelený od krku.

 

Stop (zníženie čela)

 

     Pri pohľade spredu v podstate neexistuje, na jeho mieste je prehĺbený medzi očami, ktorá plynule stúpa do polovice lebky. Z profilu je nízky, šikmý, dobre viditeľný, tvorený nadočnicovými oblúkmi.

 

Uši

 

     Visiace, veľké, silné, veľmi široké pri koreňoch, zužujú sa smerom ku končekom, ktoré sú guľaté. Koreň je šikmý, predná časť je vyššia ako zadná. Ich uloženie je v najneskoršej časti lebky a mení sa: nízko, keď pes odpočíva, vysoko, keď spozornie. Bočne zložené uši a ružičkové uši sú povolené.

 

Oči

 

     V kľude smutný výraz, ale energický a rozhodný, keď spozornie. Strednej až väčšej veľkosti, ľahko vajcovitého tvaru, hlboké, široko od seba. Ich farba sa mení od tmavo orechovej po žltú, v súlade s pigmentáciou a celkovou farbou srsti. Vďaka voľnej koži niektorí psi vykazujú spadnuté spodné očné viečka. To nie je považované za vadu, pretože to len  zvyšuje typicky smutný výraz.

 

Ňufák

 

     Z profilu je jeho dĺžka prakticky rovnaká s dĺžkou lebky. Obdĺžnikový, ale veľmi vysoký. Ničmenej jeho výška nikdy nesmie byť rovnaká alebo väčšia ako jeho dĺžka.

     Jeho predná časť musí byť rovná, klesá ľahko šikmo dole. V polovičnej vzdialenosti tvorí široký a perfektný oblúk dole smerom k dolnej línií ňufáku, ktorá je rovnako tvorená hornými pyskami. Tieto pysky sú silné a visia cez spodné, ktoré sú pevne primknuté k spodnej čeľusti, ale voľne po stranách, ukazujúce zubaté okraje. Je viditeľný šev pysku.

     Pri pohľade spredu sú patrné konvexné krivky ňufáku (na začiatku, v strede a pri koreni), ktoré tvoria celý ňufák, ten zaisťuje dobré nasadenie koreňov zubov. Ako výsledok je ňufák pod očami guľatý, potom sa veľmi ľahko zužuje ku strednej krivke, a potom sa opäť rozširuje smerom k prednej krivke a spôsobuje široko zakrivený otvor tvorený okrajmi pyskov. Ničmenej pri pohľade zhora sa ňufák nesmie v strednej časti zužovať tak, aby tvoril pás v oblasti strednej krivky, zúženie je len ľahko znateľné.

 

Nos

 

     Široké nosné dierky, dobre vyvinuté, ale nikdy nezaujímajú celú šírku čeľuste. Vždy čierne.

 

Zuby a zkus

 

   Zuby relatívne malé, ale silné a biele. Horné rezáky jú široké pri koreňoch a tenké na koncoch. Silné špičiaky sú uložené široko od seba. Požaduje sa nožnicový zkus - to znamená, že dolné rezáky sa len dotýkajú vnútornej časti horných rezákov.

 

Krk

 

     Všeobecne držaný nízko, je výnimočne silne vyvinutý a svalnatý, čo budí dojem krátkeho krku. Jeho horná časť je ľahko konvexná, tvorí tzv. krivku žrebca. Pod hrdlom je rovnobežná silná dvojitá koža, voľne visiaca v podlhovastých rovnobežných lalokoch.

 

Trup

 

     Silný, široký a hlboký. Hrudník je dlhší než brucho.

 

Hrudník

 

     Perfektne klenuté rebrá tvoria široký a hlboký hrudník, ale nikdy nie sú prekážkou voľného pohybu ramien. V dobre formovanom ramene musia ísť rebrá dole až k lakťu.

 

Boky

 

     Kratšie a menej hlboké ako hrudník, musia byť dobre vytvarované, aby bolo možné rozlíšiť všetky ich časti. Pri pohľade zhora musia byť menej široké a plné než hrudník a chrbát, ale nesmú tvoriť pás.

 

Horná línia

 

     Otvorený a nízky kohútik, pretože lopatky sú široko od seba. Ničmenej lopatky musia byť perfektne vidieť a tvoria klesajúcu líniu. Klesajúca línia v najnižšom bode (nazvanom dobradica - záves, stežej) mení smer a stúpa plynule nahor, v priamej línií, až po predný výbežok bedrovej kosti. Teda horná línia je tvorená dvoma priamymi líniami - jedna po koniec kohútika, druhá po chrbát.

 

Spodná línia

 

     Od rukoväte hrudnej kosti vedie perfektným oblúkom, tvoriac predhrudie. Potom v priamej línií, rovnobežne so zemou, pokračuje k mečovému výbežku hrudnej kosti a od tohto bodu pokračuje ľahko nahor k uloženiu penisu u psov, u fen k okraju boku, ktorý je u nich viac vyvinutý, skrýva stúpajúcu líniu brucha a ovplyvňuje spodnú líniu.

 

Predná časť tela - ramená

 

     Sú tvorené dvoma kosťami rovnakej veľkosti: lopatkou a kosťou pažnou. Lopatka je v uhle 45° od vodorovnej línie a kosť pažná tvorí s lopatkou uhol 90°. Kĺb lopatky s kosťou pažnou tvorí veľký hrbol kosti pažnej, ktorý musí byť v rovnakej úrovni ako je predhrudie, ale kúsok za ním.

     Pri ideálnej skladbe musí rameno vypĺňať priestor od kohútika ku sternu a veľký hrbol kosti pažnej musí byť presne uprostred tejto vzdialenosti.

 

     Nohy: Silné a rovné kosti. Patrné zápästie, krátke a mierne šikmé záprstie.

     Tlapy: Sú tvorené silnými a dobre klenutými prstami, nie sú príliš pri sebe, so silnými, širokými, hlbokými vankúšikmi. Prsty sú v správnej pozícií, pokiaľ smerujú dopredu. Pazúre sú silné a tmavé - ale môžu byť biele, pokiaľ je to farba príslušného prstu.

Kolmá imaginárna línia spustená dole od lopatiek musí dosiahnuť lakeť a chodidlo. V ideálnom prípade lakeť musí byť v úrovni sterna.

 

Zadná časť tela

 

     Zadok: Je tvorený širokým a dlhým svalom bedrovým, tvorí uhol 30° od vodorovnej línie. Je tu plynulá krivka od predného bodu kosti bedrovej ku koncu kosti sedacej.Vrchol kosti bedrovej je v rovnakej úrovni alebo trochu vyššie ako lopatky.

     Pomyslená vodorovná línia začína na konci kosti sedacej a musí dosiahnuť na veľký hrboľ kosti pažnej a vpred na predhrudie. Táto vzdialenosť určuje dĺžku psa.

     Pri pohľade zozadu musí byť zadok široký ako  hrudník, hlavne u psov. U fen môže byť zadok širší.

 

     Stehná: Sú tvorené stehennou kosťou, ktorá tvorí uhol približne 60° od vodorovnej línie alebo od zeme na uhol 90° so svalom bedrovým. Sú veľké, s konvexnými zakončeniami, tvorené svalmi, ktoré vedú dole ku kosti bedrovej a sedacej - kosť sedacia kreslí krivku zadku. To je dôvod, prečo kosť sedacia vždy musí mať dobrú dĺžku.

 

     Nohy: Sú tvorené hlavne holennými kosťami (píšťalami). Keď je uhlenie dobré, kolená vyvstávajú a orientujú päty vzad. Silné a vyčnievajúce členky. Nárt je šikmý a vyšší ako záprstie.

     Pri pohľade zozadu musia byť zadné nohy rovnobežné  vnútorná časť stehien musí byť veľmi svalnatá.

 

     Laby: Sú trochu viac vajcovitého tvaru ako predné laby, inak rovnaké. Nesmú mať paspárky.

 

Chvost

 

     Pri pohľade z profilu nesmie byť v rozpore z krivkou chrbta, naopak musí s ňou dobre korešpondovať, nevyčnievať príliš. Jeho nasadenie je stredné. Keď je pes vzrušený, zdvíha ho, ale nikdy nesmie stáť kolmo a nikdy nesmie prepadnúť na zadok. Na konci tvorí otvorenú krivku (hák), ale nikdy nesmie byť zatočený. Keď je pes v kľude, visí rovno k pätám. Pri pohľade zozadu je jeho koreň veľmi široký a silný, pomaly sa zužuje smerom ku koncu.

 

Koža

 

     Je to jedna z najdôležitejších charakteristík plemena. Musí byť silná, voľná po celom tele, zvlášť na krku, a tvorí laloky na hrdle. V niektorých prípadoch tieto laloky pokračujú dole na hrudník a brucho. Niektorí psi majú vrásku na stranách hlavy a rovnako v kohútiku a na ramenách. Keď je pes v kľude, na hlave nesmie mať vrásky. Keď spozornie, stiahnutie kože na hlave - aby zdvihol uši - vytvorí malé podlhovasté vrásky. Na čele byť vrásky nesmú.

 

Srsť

 

     Nízka, krátka a priľahlá srsť. Chlpy sú tuhé a silné, charakteristický rys, ktorý môže byť ľahko zistený pohľadom a dotykom. Trochu hustejšia v kohútiku. 

 

Farba - nasledujúce farby sú povolené

 

     1. žltá vo všetkých odtieňoch, od svetlo hnedej do červenej,

     2. žltá vo všetkých odtieňoch, od svetlo hnedej do červenej, ale s popolavým odtieňom,

     3. farby 1 a 2, avšak s čiernou maskou a ušami, alebo len čiernou maskou,

     4. žíhaná ako tiger alebo pavúk (žltá srsť s oddelenými čiernymi pruhmi). Základná farba je rovnaká ako u predošlých s čiernymi pruhmi alebo prúžkami. Prúžky sú tenké, rovnako široké od začiatku do konca a nepravidelne rozmiestnené po celom tele. Majú rovnako rôznu dĺžku a spájajú sa pozdĺž chrbtice na hornej línií tela, kde sa stretávajú vo forme "V",

     5. žíhaná s čiernou maskou a ušami,

     6. biela s veľkými žíhanými platňami, takými ako je napísané pri farbe č. 4. Biela farba musí byť čistá, bez tmavých škvŕn na koži (ktoré by robili tiene),

     7. ľahko popolavá, strieborná,

     8. akákoľvek zo skorších farieb s bielymi znakmi, spravidla na končatinách, hrudi a chvosti, nie tak často na krku a ňufáku, smerom ku hlave.

 

Výška ( v kohútiku)

 

     Minimum psi 65 cm, feny 60 cm.

     Maximum psi 70 cm, feny 65 cm.

 

Váha

 

     Psi okolo 50 kg, feny okolo 40 kg.

 

Vady

 

     Všetko, čo je v rozpore s ideálom popísaným týmto štandardom. Vady sú tým vážnejšie, čím viac sa vzdiaľujú od ideálu.

 

Všeobecná diskvalifikácia:

 

1. kupírované uši,

2. kupírovaný chvost,

3. ružový nos,

4. predkus ovplyvňujúci prednú časť ňufáku,

5. akékoľvek chýbanie zubov,

6. biela farba bez prítomnosti akejkoľvek ďalšej farby,

7. biela základná farba s čiernymi škvrnami,

8. smolne čierna,

9. bridlicovo čierna,

10. smolne či bridlicovo čierna s bielymi škvrnami,

11. myšia šeď,

12. modravo šedá,

13. základná šedá farba s čiernymi škvrnami,

14. ostrý uhol okrajov horných pyskov (pri pohľade z predu ako obrátené "V"),

15. povaha bez kladnej reakcie na útok,

16. silná negatívna citlivosť na streľbu.

 

Diskvalifikácie vyplývajúce z kríženia

 

Dôležité poznámky:

 

1. Tu sú uvedené najbežnejšie vady. Aby im bolo možné ľahšie porozumieť, sú rozdelené do oblastí ako všeobecný vzhľad, hlava, atď. Vzhľadom k veľkej rôznosti genetického dedičstva a následne fenotypu, rozhodcovia nenájdu všetky tieto znaky len u jedného psa. Preto musia rozhodcovia diskvalifikovať psa, kedykoľvek objavia jednu alebo viac týchto vád a keď je rozhodca presvedčený o krížencovi vzhľadom k ich intenzite a preukázateľnosti.

2. Existujú psi s fyzickými detailami, ktoré ukazujú rôzne kríženia. Tento fakt nesmie byť pre rozhodcu prekvapením, pretože len potvrdzuje rozsah a variabilnosť kríženia s niekoľkými, nie len s jedným plemenom.

 

A. Kríženci s neapolským mastinom

 

1. Výrazne dlhého typu, s krátkymi nohami, širokým hrudníkom. Konkávna horná línia, ktorá končí vysokým rovným chrbtom a vysokým nasadením chvosta, ktorý je krátky, má tendenciu sa krútiť nahor a padať cez chrbát. Spodná línia má protiľahlé krivky: konkávna v hrudníku (hrudník ako sieť) a konvexná v bruchu (vyťahuje sa nahor).

2. Široká lebka, ktorej krivky idú dolu v oblúkoch strán hlavy ako lopta. V kontraste sa ňufák zdá byť užší. Vysoko nasadené uši. Guľatý stop, tvorený prednou kosťou, ktorá je v čele vysoká, robí schod. Horné pysky tvoria pri čelnom pohľade ostrý uhol, obrátené "V". Z profilu je výška ňufáku rovnaká alebo väčšia ako jeho dĺžka. Z pohľadu spredu je úzky. Nos zaujíma celú jeho šírku. Nemá konvexné krivky. Hrdlo je s podbradkom. Znudený výraz s napoly zatvorenými očami a otvorenou tlamou, ukazujúcou špičku jazyka.

3. Bridlicovo čierna farba, šedá ako základná farba s čiernymi pruhmi, olovene šedá farba.

 

B. Kríženci s nemeckou dogou

 

1. Štvorcová postava, krátka, na dlhých nohách, dlhý krk bez lalokov na hrdle. Ako dôsledok krátkeho sterna sa spodná línia zdvíha diagonálne nahor. Chrbát nespádovaný. Tenký chvost. Otvorené ramená, ktoré smerujú vpred a sú umiestnené tesne pod krkom.

2. Úzka hlava. Veľký a dlhý nos. Hlava málo hlboká. Rovná lebka, malý stop, úzke a jemné uši, vysoko posadené. Oči majú tendenciu do modra. Dlhý ňufák a dolnou líniou rovnobežnou s hornou.

3. Smolne čierna farba, myšia šeď alebo namodralá šeď, šedá ako základná farba s čiernymi škvrnami, biela s čiernymi alebo šedými škvrnami alebo škvrnami obidvoch týchto farieb. Veľmi krátka srsť, príliš tesná k telu, tvorená veľmi jemnými chlpami.

 

C. Kríženci s anglickým mastifom

 

1. Veľké gigantické telo, s tendenciou štvorcovou. Rovný chrbát. Kohútik je vyššie ako chrbát.

2. Pri pohľade z predu je hlava široká, zdá sa byť užšia medzi ušami, ktoré sú malé, jemné v tvare V, vysoko nasadené (prakticky na vrcholku línie lebky) a takmer vždy čierne. Guľaté čelo, silne vyznačený stop tvorený prednou kosťou. Vrásky na čele. Málo vyčnievajúci tylný hrboľ. Pri pohľade z profilu je dĺžka ňufáku polovičná proti dĺžke lebky (1:2). Vysoký pri koreni, ale menej vysoký na konci, kde horné pysky nie sú tak hlboké. Prednú líniu tvorí s hornou líniou pravý uhol a je zvislá. Môže smerovať dopredu ako výsledok kliešťového zkusu alebo predkusu. Vystupujúca brada, ktorá tvorí šikmú prednú líniu. Čierna maska.

3. Žltá marhuľová ako základná farba, s príliš mnoho veľkými a vajcovite tvarovanými pruhmi spojenými dohromady, takže tvoria čierne škvrny. Je ich tak mnoho, že viditeľné časti základnej farby sú prakticky rovnakej šírky ako pruhy a dávajú falošnú predstavu pruhovanej tmavej tigrej farby.