Štandard

Bullterrier - štandard

 


Pôvod: Veľká Británia

Dátum publikovania platného štandardu: 24. 06. 1987

 

Klasifikácia: 3. skupina teriéry, sekcia 3 teriéry bulovitého typu, bez skúšky

 

 

 

Celkový vzhľad: silne stavaný, svalnatý, harmonický, aktívny, s prenikavým, rozhodným a inteligentným výrazom. Jeho typickým znakom je rímsky nos (downface) a vajcová hlava. Nezávisle od veľkosti musí mať pes samčí pohlavný výraz a sučka samičí.

 

Povaha a správanie: bulteriér je gladiátor medzi plemenami psov, temperamentný a statočný. Povahu má vyrovnanú a disciplinovanú. Aj keď je dosť svojhlavý, voči ľudom je dobromyseľný.

 

Hlava: dlhá, silná a hlboká až po koniec ňucháča, ale nie hrubá. Pri pohľade spredu je ako vajíčko, vyplnená, povrch má bez priehlbín a výstupkov. Profil hlavy je od temena až po ňucháč mierne vyklenutý.

 

 

 

Temeno: medzi ušami skoro ploché.

 

Tvárová časť
 

Ňucháč: má byť čierny. Jeho koniec má byť zahnutý nadol, nosné dierky dobre otvorené.

 

Pysky: sú rovnomerné a priliehajú k čeľustiam.

 

Čeľuste a chrup: spodná čeľusť hlboká a silná. Bezchybné, čisté, veľké a pravidelné zuby s perfektným a pravidelným nožnicovým zhryzom, horné rezáky bez medzery dosahujú pred spodné a zuby sú kolmé na čeľusť.


Oči: vyzerajú úzke, sú šikmo umiestnené, trojuholníkové, uložené hlboko, čierne alebo také tmavé ako je len možné, aby vyzerali čierne, iskrivé. Vzdialenosť očí od ňucháča je zreteľne väčšia ako od očí k najvyššiemu bodu lebky. Modré alebo čiastočne modré oči sú nežiadúce.

 

Uši: malé, tenké, postavené blízko seba. Bulteriér má byť schopný držať uši vztýčené priamo nahor.

 

Krk: veľmi svalnatý, dlhý, klenutý, od hlavy k pleciam sa rozširuje, nemá lalok.

 

Trup: dobre zaoblený s výrazným klenutím rebier a veľkou vzdialenosťou medzi kohútikom a hrudnou kosťou, tak že hrudná kosť je bližšie k zemi ako brucho.

 

Chrbát: krátky, silný. Za kohútikom je chrbtová línia rovná, v širokých svalnatých bedrách mierne vyklenutá.

 

Bedrá: široké, svalnaté.

 

Hruď: je spredu široká.

 

Spodná línia: prebieha od hrudnej kosti pozvolne stúpajúcou krivkou smerom k bruchu.

 

Plecia: silné a svalnaté, ale nie ťažkopádne. Lopatky široké, ploché, ležia plocho na hrudníku, šikmina hrany lopatky zdola nahor veľmi výrazná, uhol, ktorý lopatka zviera s ramenom je skoro pravý.

 

Lakte: rovné, pevne priliehajú, predlaktia rovné. Predné končatiny majú kosti najlepšieho typu, silné, okrúhle a veľmi kvalitné. Sú rovnobežné a psy na nich pevne stoja. Dospelé psy majú mať behy také dlhé ako je hĺbka hrudníka.

 

Chvost: krátky, nízko nasadený, vodorovne nesený. Pri koreni hrubý, stenčuje sa do jemnej špičky.

 

Zadné končatiny: pri pohľade zozadu paralelné,.

 

Stehná: svalnaté.

 

Kolená: dobre zauhlené.

 

 

Predkolenia:  dobre vyvinuté.

 

 

Päty: dobre zauhlené.

 

Podpätia: krátke a silné.

 

Labky: okrúhle a kompaktné a s dobre klenutými prstami.

 

Pohyb: v pohybe vyzerá dobre zviazaný, bez námahy pokrýva veľa priestoru, pohybuje sa voľnými ľahkými krokmi, typicky rýchlo a uvoľnene. V kluse sa predné a zadné končatiny pohybujú rovnobežne. Len v rýchlom pohybe sa končatiny mierne zbiehajú. Ďaleko výkračuje, zadné končatiny sa pohybujú v bederných kĺboch voľne, v kolenách a pätách pružne, s výdatným záberom.

 

 

 

 

 

 

Osrstenie
 

Srsť: krátka, priliehavá, tvrdá na dotyk , lesklá. V zime sa môže vytvoriť mäkká podsada.

 

Farba: biela znamená čistobielu srsť, pigmentácia kože a fľaky na hlave sa nepenalizujú. Pri farebných jedincoch nesmie dominovať biela farba. Pri jedincoch rovnakej kvality sa uprednostňuje pásikavé sfarbenie. Čiernopásikavá, červená, srnčia a tricolor je prijateľná. Striekance na bielej nie sú vítané. Modré a pečeňové sfarbenie vyslovene nežiaduce.

 

Veľkosť: nie je predpísaný limit na veľkosť a hmotnosť. Bulteriér musí vzbudzovať dojem mohutnosti v súlade s veľkosťou a pohlavím.

 

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa. Psy, ktoré jednozančné majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Tento pozmenený štandard vstúpil do platnosti v apríli 2004. Zostavené podľa štandardu FCI.

 

 

TRPASLIČÍ BULTERIÉR
 

Miniatur bull terrier

 

Štandard trpasličieho bullteriéra je rovnaký ako pre bulteriéra, s výnimkou veľkosti.

 

Veľkosť: kohútiková výška by nemala prekročiť 35, 5 cm. Pomer mohutnosti k veľkosti psa musí byť zachovaný. Hmotnostný limit neexistuje, psy by mali byť vždy harmonické.Copyright 2010 SBC